FR | NL

Overdracht van de portefeuille levensverzekeringscontracten en kapitalisatiecontracten van NELL

Op 31 maart 2020, en na goedkeuring van de Luxemburgse toezichthouder, werd de gehele portefeuille levensverzekerings- en kapitalisatiecontracten van Nord Europe Life Luxembourg SA (NELL) overgedragen aan de Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij AFI-ESCA Luxembourg SA - 4 rue du Fort Wallis L-2714 Luxembourg.

Voor de onderschrijvers van betrokken contracten wijzigt er echter niets.
Het beheer van de contracten, alsook het geheel van waarborgen en diensten die zijn voorzien, zijn voortaan verbonden aan AFI-ESCA Luxembourg SA. Tevens hebben de ploegen van NELL, gelast met het beheer van de contracten, deze nieuwe verzekeraar vervoegd en zullen niet nalaten om u in de toekomst verder ten dienste te staan met hun toedracht en know how.

Iedere betrokken onderschrijver zal weldra een gepersonaliseerd schrijven ter informatie ontvangen.

Wij nodigen u vriendelijk uit om de website van de maatschappij AFI-ESCA te raadplegen voor alle nuttige informatie met betrekking tot de nieuwe verzekerinsmaatschappij van uw contract.
> www.afi-esca.lu.

Tevens kan u zich rechtstreeks toegang verschaffen tot de gebruikelijke informatie via volgende link :
> www.afi-esca.lu/portail-web/.

Uw vertrouwde raadgever blijft tevens uw gebruikelijke contactpersoon. Wij nodigen u uit hem te contacteren voor alle informatie met betrekking tot het beheer van uw contract.